بنر

bannerprinting-700x700

بنرها مانند پوسترها جهت تبلیغات، طراحی و چاپ می شوند و برای نمایش در خیابان‌ها یا مکان‌های عمومی استفاده می‌گردند. بنر پیام تبلیغاتی را در قالب یک طرح هنری و گرافیکی به مخاطب عرضه می‌دارد، به صورت فعال عمل می‌کند و مشتری را به سمت هدف می‌کشاند، از این رو در معرفی یک نام یا برند تجاری و پیش‌برد فروش بسیار موثر است.
شرکت سکویا با بهره‌گیری از عناصر سادگی و کیفیت بنر را با طرح گرافیکی متناسب و رنگ‌های همخوان، چاپ و عرضه می‌کند.

__20111126_1805829106

18583-nrts0c-300x70

18583-nrts0c-300x70-jlhs