تراکت

monthly-1

 

تراکت نوعی تبلیغات تکثیری است که حاوی خبری مهم یا آگاهی دادن در مورد موضوعی می‌باشد. تراکت  به راحتی با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند و با توجه به توزیع مستقیم آن طیف گسترده‌ای را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طراحی یک تراکت باید به گونه ای باشد که مطالب درج شده را به صورت واضح و روشن ارائه دهد، بتواند مخاطب خود را ترغیب و تشویق به موضوعات تراکت کند، ارتباط صحیح و پیوستگی و هماهنگی بین تصاویر و متن برقرار باشد. اولین نگاه مخاطب به تراکت، او را وادار به پیگیری تراکت کند.

18583-nrts0c-300x70

18583-nrts0c-300x70-jlhs