سربرگ

سربرگsarbarg_amoozesh90 دارای نشان رسمی، عنوان موسسه یا شرکت مربوطه و همچنین نشانی و شیوه‌های برقراری تماس می‌باشد. از این رو سربرگ جهت انجام انواع مکاتبات در هر موسسه و شرکتی مورد نیاز است.
شرکت سکویا سربرگ‌های سازمانی در تمامی ابعاد استاندارد، با رعایت کلیه المان‌های گرافیکی و اصول طراحی با کیفیت و قیمت مناسب‌ را طراحی و چاپ می‌کند.

18583-nrts0c-300x70

18583-nrts0c-300x70-jlhs