فرصت شغلی

اگر فکر می کنید برای خود در تیم ما جایی دارید، ما از توانایی شما استقبال می کنیم. برای اثبات توانایی های خود، نوع همکاری، میزان حقوق دریافتی و رزومه ای برای ما از طریق فرم زیر ارسال نمائید. و یا با ایمیل  info@co-sequoia.ir مکاتبه نمائید.