کارت ویزیت

کارت ویزیت

 

می‌توان گفت کارت ویزیت وسیله‌ایی است که ابتدا برای معرفی و سپس ارائه راه‌های تماس ارائه می‌گردد. می‌توان گفت به دلیل اینکه اولین مرحله تعامل با مشتری یا ارباب رجوع توسط ارائه کارت ویزیت می‌باشد و از آنجا که برخورد اول همیشه مهم و تاثیرگذار خواهد بود، کارت ویزیت باید از طراحی ترغیب کننده‌ای برخوردار باشد. کارت ویزیت با وجود داشتن ابعاد کوچک به طور غیر مستقیم بخشی از کار بازاریابی و تبلیغات را برعهده خواهد داشت و معرف شما و هویت سازمانی شماست.
شرکت سکویا با توجه به اهمیت این مورد، امکان طراحی و چاپ انواع کارت ویزیت در تمامی ابعاد استاندارد، با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب‌، برای مشتریان خود فراهم کرده است.

18583-nrts0c-300x70 کارت ویزیت کارت ویزیت 18583 NRTS0C

18583-nrts0c-300x70-jlhs کارت ویزیت کارت ویزیت 18583 NRTS0C jlhs