بروشور

بروشورها کتابچه راهنمایی برای معرفی نکات و حاوی مجموعه اطلاعات جزئی و خاص است که خاصیت، فواید و عملکردهای احتمالی، نحوه مصرف، قیمت، تنوع رنگی و… کالا، خدمات یا امکانات را نشان می‌دهد. شرکت سکویا قادر است نیاز مشتریان را […]