بنر

بنرها مانند پوسترها جهت تبلیغات، طراحی و چاپ می شوند و برای نمایش در خیابان‌ها یا مکان‌های عمومی استفاده می‌گردند. بنر پیام تبلیغاتی را در قالب یک طرح هنری و گرافیکی به مخاطب عرضه می‌دارد، به صورت فعال عمل می‌کند […]