پوستر

پوستر ابزاری براي اطلاع‌رساني است که بر روي ديوار نصب مي‌شود. در عرصه تبلیغات خدمات و کالاها یکی از مؤثرترین ابزار تبلیغاتی که می‌تواند جوابگوی بسیاری از نیازها باشد پوستر است. تیم طراحی گرافیکی شرکت سکویا پوستر مورد نظر و […]