فولدر

  فولدر یا پوشه، ابزاری است که از طریق آن می‌توان دسته‌ای از اوراق و اسناد را به صورت منظم مرتب کرده و در کنار هم نگهداری نمود. رایج‌ترین نوع، فولدرهای مقوایی با چاپ رنگی هستند که افزون بر جنبه […]